LINER

LINER

بیشتر سیلندرهای مورد استفاده درکمپرسورهای رفت و برگشتی مجهز به لاینرهای قابل تعویض هستند. لاینر استوانه ای است که در دیواره داخلی سیلندر قرار گرفته و بر جداره خود دارای حفره ‏هایی بوده که از طریق آن روغنکاری صورت می ‏پذیرد. نکته حائز اهمیت در طراحی لاینر تناسب شرایط عملکردی با متریال مورد استفاده می ‏باشد، بطوریکه دچار خوردگی زودهنگام نشده و خواص مکانیکی خود را حفظ کند. در مجموعه نیکا کمپرسور لاینرها در سایزهای مختلف و برای استفاده در شرایط کاری متنوع صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و با دقت و کیفیت بسیار مطلوب طراحی و تولید می شود.

لطفا انتخاب کنید
RECIPROCATING COMPRESSOR
CENTRIFUGAL COMPRESSOR
SCREW COMPRESSOR
لطفا انتخاب کنید
RECIPROCATING COMPRESSOR PACKAGE
LINER
PISTON
PISTON ROD
PISTON RING & RIDER RING
SUCTION VALVE & DISCHARGE VALVE
OIL WIPER & OIL WIPER RING
PISTON ROD PACKING
CROSS HEAD
CRANK SHAFT
CONNECTING ROD
BEARING
لطفا انتخاب کنید
CENTRIFUGAL COMPRESSOR PACKAGE
IMPELLER
DIFFUSER
SHAFT
LABYRINTH SEALS
COUPLING
BEARINGS
لطفا انتخاب کنید
SCREW COMPRESSOR PACKAGE
SCREW
GEARS
SEALING SYSTEM
PACKING & GASKET
COUPLING
BEARINGS