VANED DIFFUSER

DIFFUSER

جریان سیال پس از دریافت انرژی و سرعت گرفتن در ایمپلر، وارد دیفیوز شده که در آن قسمتی از انرژی جنبشی جریان به فشار تبدیل می ‏شود. دیفیوزر کمپرسورهای گریز از مرکز در دو دسته بدون پره و پره دار قرار می گیرند. نوع بدون پره معمولاً در کمپرسور هایی با شرایط عملکردی و دور ثابت مورد استفاده قرار گرفته و در صورت نیاز به ایجاد محدوده عملکردی گسترده و کارکرد کمپرسور در دورهای مختلف، نیاز به دیفیوزر پره دار می‏ باشد. صحت طراحی آیرودینامیکی دیفیوزر بسیار حیاتی بوده چرا‏که اولین بخشی که در صورت ناسازگاری با سیستم دچار stall می‏شود، دیفیوزر می ‏باشد. در این مجموعه ﻃﺮﺍﺣﯽ دیفیوزر با استفاده از ﮐﺪهای عددی ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺤﻠﯿﻞ یک بعدی ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺩﺭﻭﻥ ﺩﯾﻔﯿﻮﺯﺭ انجام گرفته و با بهره ‏گیری از نرم‏افزارهای تجاری دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) ، تحلیل سه بعدی کامل دیفیوزر نیز انجام می ‏پذیرد. شایان ذکر است، اعمال دقیق تلرانس‏ های در نظر گرفته شده توسط طراحان در مرحله ساخت، جهت ایجاد راندمان مطلوب و کاهش افت ‏های عملکردی بسیار ضروری بوده و نیازمند کنترل کیفیت سختگیرانه می ‏باشد.

لطفا انتخاب کنید
RECIPROCATING COMPRESSOR
CENTRIFUGAL COMPRESSOR
SCREW COMPRESSOR
لطفا انتخاب کنید
RECIPROCATING COMPRESSOR PACKAGE
LINER
PISTON
PISTON ROD
PISTON RING & RIDER RING
SUCTION VALVE & DISCHARGE VALVE
OIL WIPER & OIL WIPER RING
PISTON ROD PACKING
CROSS HEAD
CRANK SHAFT
CONNECTING ROD
BEARING
لطفا انتخاب کنید
CENTRIFUGAL COMPRESSOR PACKAGE
IMPELLER
DIFFUSER
SHAFT
LABYRINTH SEALS
COUPLING
BEARINGS
لطفا انتخاب کنید
SCREW COMPRESSOR PACKAGE
SCREW
GEARS
SEALING SYSTEM
PACKING & GASKET
COUPLING
BEARINGS