COUPLING

عمده تجهیزات دواری که از مکانیزم های محرک و متحرک مجزا استفاده می ‏کنند، برای انتقال قدرت نیازمند استفاده از کوپلینگ ‏ها می ‏باشند. یکی از رایج ‏ترین دسته بندی کوپلینگ ‎‏ها، طبقه بندی آن‏ها به دو دسته کوپلینگ ‏های صلب (Rigid Coupling) و انعطاف ‏پذیر (Flexible Coupling) است. زمانی که دو شفت به درستی با کوپلینگ ریجید به هم متصل شده باشند، به مثابه یک شفت واحد خواهند بود و کوپلینگ ریجید اجازه حرکت نسبی دو شفت نسبت به یکدیگر را نخواهد داد. همچنین کوپلینگ ‏های فلکسیبل برای اتصال دو شفت محوری استفاده شده و هدف آن‏ها انتقال گشتاور یا حرکت دورانی بدون لغزش و در عین حال جبران انحرافات و عدم هم محوری (Misalignment) زاویه ‏ای، موازی و محوری است. وابسته به نوع طراحی، این کوپلینگ ‏ها می ‌توانند ارتعاشات و تغییرات پیچشی ایجاد شده را دمپ نمایند. در این مجموعه با توجه به مکانیزم حرکتی و دینامیکی سامانه موردنظر کارفرما، کوپلینگ مناسب انتخاب و طراحی شده و طبق الزامات استاندارد API 671 و DIN 740 به مرحله تولید می‏رسد.

لطفا انتخاب کنید
RECIPROCATING COMPRESSOR
CENTRIFUGAL COMPRESSOR
SCREW COMPRESSOR
لطفا انتخاب کنید
RECIPROCATING COMPRESSOR PACKAGE
LINER
PISTON
PISTON ROD
PISTON RING & RIDER RING
SUCTION VALVE & DISCHARGE VALVE
OIL WIPER & OIL WIPER RING
PISTON ROD PACKING
CROSS HEAD
CRANK SHAFT
CONNECTING ROD
BEARING
لطفا انتخاب کنید
CENTRIFUGAL COMPRESSOR PACKAGE
IMPELLER
DIFFUSER
SHAFT
LABYRINTH SEALS
COUPLING
BEARINGS
لطفا انتخاب کنید
SCREW COMPRESSOR PACKAGE
SCREW
GEARS
SEALING SYSTEM
PACKING & GASKET
COUPLING
BEARINGS