SUCTION VALVE
SUCTION VALVE
DISCHARGE VALVE
DISCHARGE VALVE
DISCHARGE VALVE
SUCTION VALVE
DISCHARGE VALVE
SUCTION VALVE
SUCTION VALVE

SUCTION VALVE & DISCHARGE VALVE

ولوها از اصلی ترین اجزای کمپرسورهای رفت و برگشتی بوده که عملکرد مطلوب کمپرسور تابع شرایط این ولوها است. با توجه به اینکه در سازه این ولوها، قطعات گوناگونی از مواد متنوع به کار میرود؛ طراحی مناسب و متوازن این قطعات برای ایجاد عملکرد یکپارچه و متناسب با شرایط کارکرد کمپرسور، امری ضروری بوده و دانش فنی طراحی و تکنولوژی ساخت بالایی را می ‏طلبد. عمده چالش ‏ها و مسائل موجود در این ولوها شامل کنترل نشتی در محدوده مجاز، مقابله با ذرات معلق و قطرات مایع، کاهش ارتعاشات و صدا، جلوگیری از شکست، ترک احتمالی و خوردگی ناشی از سیال و نهایتاً ارتقاء عملکردی در بخش‏ های مختلف می ‏باشد. در مجموعه نیکا کمپرسور این ولوها در سایزهای مختلف و برای استفاده در شرایط کاری متنوع صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و با دقت و کیفیت بسیار مطلوب طراحی و تولید می شود. فرآیند طراحی محصول با شبیه ‏سازی سیالاتی آن مطابق با شرایط عملکردی تا رسیدن به طرح اولیه، آغاز شده و پس از تحلیل تنش و دستیابی به هندسه گرم، با انتخاب متریال و طراحی فرآیند تولید، ادامه می ‏یابد. ولو تولید شده مطابق استاندارد API618 مورد تست قرار گرفته و نتایج تست در اختیار مشتری قرار داده می شود.

لطفا انتخاب کنید
RECIPROCATING COMPRESSOR
CENTRIFUGAL COMPRESSOR
SCREW COMPRESSOR
لطفا انتخاب کنید
RECIPROCATING COMPRESSOR PACKAGE
LINER
PISTON
PISTON ROD
PISTON RING & RIDER RING
SUCTION VALVE & DISCHARGE VALVE
OIL WIPER & OIL WIPER RING
PISTON ROD PACKING
CROSS HEAD
CRANK SHAFT
CONNECTING ROD
BEARING
لطفا انتخاب کنید
CENTRIFUGAL COMPRESSOR PACKAGE
IMPELLER
DIFFUSER
SHAFT
LABYRINTH SEALS
COUPLING
BEARINGS
لطفا انتخاب کنید
SCREW COMPRESSOR PACKAGE
SCREW
GEARS
SEALING SYSTEM
PACKING & GASKET
COUPLING
BEARINGS