OILWIPER
OILWIPER
OILWIPER RING
OILWIPER RING
OILWIPER RING

OIL WIPER & OIL WIPER RING

از پکینگ اویل وایپر می توان در کمپرسورهای طراحی افقی ، عمودی یا زاویه دار استفاده کرد. وظیفه اصلی حلقه های اویل وایپر پاک کردن روغن از سطح میله کمپرسور است. این حلقه ‌ها می توانند با سایر طرح های حلقه ای ترکیب شوند و مزایای متفاوتی مانند پاک کردن روغن از هر دو سمت خود و آب بندی را ارائه دهند. حلقه های اویل وایپر در این شرکت با بهره گیری از طراحی پیشرفته و متدهای انتخاب دقیق موقعیت صحیح سوراخ های حفره ای برای بهبود مدیریت روغن و در نظر گرفتن پارامترهای مختلف و مهم مهندسی (همچون مقاومت شیمیایی در انواع محیط ها ، ویژگی های حرارتی و...) برای کارکردی بهینه تولید می ‏شود. این محصول را می توان با مشخصات OEM یا ابعاد مشخص شده توسط مشتری با رعایت حداکثری الزامات استاندارد با کیفیت بسیار مطلوب تولید کرد. اویل وایپرهای نیکا کمپرسور با در نظر گرفتن شرایط عملکردی کمپرسور شامل دما، فشار، نوع گاز، وضعیت روغن کاری و ... طراحی شده و در تولید آن از بهترین متریال ‏ها بهره گرفته می ‏شود.

لطفا انتخاب کنید
RECIPROCATING COMPRESSOR
CENTRIFUGAL COMPRESSOR
SCREW COMPRESSOR
لطفا انتخاب کنید
RECIPROCATING COMPRESSOR PACKAGE
LINER
PISTON
PISTON ROD
PISTON RING & RIDER RING
SUCTION VALVE & DISCHARGE VALVE
OIL WIPER & OIL WIPER RING
PISTON ROD PACKING
CROSS HEAD
CRANK SHAFT
CONNECTING ROD
BEARING
لطفا انتخاب کنید
CENTRIFUGAL COMPRESSOR PACKAGE
IMPELLER
DIFFUSER
SHAFT
LABYRINTH SEALS
COUPLING
BEARINGS
لطفا انتخاب کنید
SCREW COMPRESSOR PACKAGE
SCREW
GEARS
SEALING SYSTEM
PACKING & GASKET
COUPLING
BEARINGS